top of page
Image by LinkedIn Sales Solutions

Individuele gesprekscoach

“Vergroot je effectiviteit in gesprekken!”
Heb je ook weleens het gevoel dat wat je zegt niet overkomt of dat je je gespreksdoel niet bereikt? Dat je iemand wilt overtuigen en dat niet lukt?

Effectief kunnen communiceren wordt steeds belangrijker, zowel privé als op je werk.


In gesprekscoaching  ga je aan de slag met voor jou lastige gesprekken.  Het is een krachtige methode als je je gesprekstechnieken wil verbeteren en flexibel wil reageren in diverse gesprekken. Je leert sterker te staan in samenwerking met anderen en in verschillende overleg- en werksituaties.

Aan de slag met jouw lastige gesprekken

Denk aan een:

  • een sollicitatiegesprek

  • een slecht-nieuwsgesprek

  • een feedback gesprek

  • een gesprek waarbij je weerstand tegenkomt

  • een gesprek waarbij iemand emotioneel reageert

  • een gesprek waarbij je je grenzen wilt aangeven


Hoe werkt het?
Ik werk als coach gewoonlijk een-op-een. Tijdens de coaching werken we stap voor stap toe naar het gewenste gespreksresultaat.

Je kwaliteiten en je valkuilen
Ga je met mij in zee, dan werken we aan wat jij wilt verbeteren in je gespreksvoering. Je krijgt meer zicht op je kwaliteiten en valkuilen. En hoe je je valkuilen kan omzeilen. Ik kan je vraag ook ondersteunen met theoretische gespreksmodellen die je meer inzicht of houvast kunnen geven. Zo vergroot je je zelfvertrouwen bij het voeren van lastige gesprekken.

Veel praktische oefening
Als je blijvend nieuwe vaardigheden wil opdoen, is het belangrijk om hier actief mee aan de slag te gaan. Omdat ik ook als trainingsacteur werk, kunnen we gesprekken werkelijk oefenen. Je kunt dan nieuw gedrag uitproberen en (h)erkennen wat er gebeurt in je gesprekken.
We gaan aan de slag met de gespreksvorm(en), waarin jij je wilt verbeteren. We staan stil bij je overtuigingen. We onderzoeken welke daarvan bij jou een belemmerende uitwerking op het gesprek kunnen hebben en hoe je die kan ombuigen. Daarnaast kijken we hoe je non verbale communicatie invloed heeft op je gesprek. Je krijgt concrete tips om in de praktijk mee aan het werk te gaan.

Kennismaken
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek kijken we of er voldoende “klik” is om verder te gaan. Dan maken we afspraken over het aantal gesprekken en de frequentie ervan.

bottom of page