De overeenkomst tussen autorijden en gesprekken voeren

Als trainingingsacteur word ik ingezet bij diverse trainingen waar deelnemers gespreksvaardigheden oefenen. Goed en effectief communiceren is steeds belangrijker geworden in ons zakelijke leven.

Wat ik regelmatig bij trainingen bij deelnemers zie, is dat bij lastige gesprekken, dit veelal opgelost wordt via de inhoud. Door feiten en argumenten te benoemen, een standpunt in te nemen en met oplossingen te komen. Toch werkt dit niet altijd zo effectief.

Waarom? Omdat je naast het inhoudsniveau ook op een andere manier invloed kan uitoefenen op het verloop van een gesprek. Communicatie vindt op verschillende lagen plaats. Er kan een onderscheid worden gemaakt in 4 niveaus ; Inhoud, Procedure, Emotie en Interactie.

Inhoud en Procedure (de structuur van een gesprek) gaan over het WAT. En Emotie en Interactie niveau gaat over het HOE in een gesprek. . In de emotie laag staan gevoelens die een rol spelen bij de communicatie centraal. Bijvoorbeeld iemand voelt zich teleurgesteld in het gesprek. Bij de interactie laag gaat het over de manier waarop mensen op elkaar reageren en over de patronen en relaties die de communicatie beïnvloeden bv. Je zou dat bespreekbaar kunnen maken door te zeggen: ik heb het idee dat we langs elkaar aan het heen praten zijn.

Eigenlijk kan je het voeren van gesprekken ook vergelijken met het schakelen in een auto. Tijdens het rijden schakel je regelmatig over naar een andere versnelling om dit goed te laten verlopen.

pook

Ook in een gesprek is het goed naar verschillende lagen te schakelen. Vooral als het stroef gaat is het goed om bijvoorbeeld aandacht te schenken aan wat je ziet gebeuren bij je gesprekspartner of wat je ervaart in de interactie.

Emoties komen van rechts zeg ik regelmatig. Als iemand in de emotie schiet, kan deze ook veel moeilijker logisch denken en pikt dan amper de helft van een gesprek op. Pas als daar aandacht en ruimte voor is, kan er weer veel makkelijker en effectiever geschakeld worden naar de inhoud van een gesprek en ervaar je meer contact met elkaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *