L-Act Traningsacteren

Assessmentacteren

Wil je als assessmentpsycholoog of loopbaanadviseur het rollenspel meer impact geven? Wil je de rust van het observeren ervaren in plaats van zelf acteur te zijn? Wil je extra dimensie geven aan een rol in een rollenspel?

Dan is de inzet van een assessmentacteur een heel goed middel om dit effectief te doen. Juist door de inzet van een derde partij, ervaren zowel de kandidaat als jij zelf de professionaliteit van een assessmentacteur.

Oproepen van competenties

Het inzetten van een acteur tijdens een assessment helpt bij het bepalen van de geschiktheid van de deelnemer voor een functie . Als  assessmentacteur roep ik competenties en gedrag op die hierbij passen. Zo wordt helder in welke mate de deelnemer deze competenties daadwerkelijk in huis heeft.

WERKWIJZE

Tijdens het assessment kan ik schakelen in rollen, niveau’s (MBO-HBO-WO) en variëren in gedrag zodat ik verschillende competenties oproep en de deelnemer in staat stel zoveel mogelijk vaardigheden van zichzelf te laten zien, dit alles op een zo realistisch mogelijke manier.

SAMENWERKEN

Als assessmentacteur werk ik nauw samen met de assessmentpsycholoog/loopbaanadviseur zodat alles in goed overleg gebeurd.

Contact